Blue background

VMLY&R PRAGUE

Jsme VMLY&R Prague a vytváříme Connected Brands

V naší kreativní komunikační agentuře proměňujeme každé setkání značky se zákazníkem v zážitek. Značkám tak pomáháme růst.

Podstatou Connected Brands je vzájemná propojenost všeho, co značka dělá. Ať už se zákazník s vaší značkou setká kdekoliv, mělo by mu být hned jasné, že jste to vy. Pomůžeme vám, aby vaše značka mluvila jednotně, efektivně a veškerá komunikace byla v souladu s vašimi obchodními cíli.

Jsme hrdým členem WPP, největší komunikační skupiny na světě. 

Czechia (Prague)